FUNNY ENGLISH

Úspešný štart v angličtine sa začína už od troch mesiacov veku dieťaťa do dvoch rokov.

Našim cieľom je hravou, zábavnou a láskavou formou oboznámiť detičky s angličtinou.

Zoznámia sa s prvými slovami, vetami a pesničkami v cudzom jazyku. Deti si postupne budujú pozitívny vzťah k angličtine.

Naše kurzy rozvíjajú celý rad schopností – striedame rôzne typy aktivít a hier. Deti si precvičia logické myslenie, pozornosť i motoriku.

Momentálne u nás prebiehajú kurzy vo vekových kategóriách:

  • STREDA 16:00-16:45 - Funny english KIDS vek detí: 3-7 rokov,
  • ŠTVRTOK 9:00-9:45 - Funny english BABY vek detí: 1-3 roky.

Pretože sú deti v kontakte s hovorenou angličtinou už od útleho detstva, v budúcnosti bude pre ne oveľa ľahšie a rýchlejšie sa tento cudzí jazyk učiť.PRÍSPEVKY:

  • Funny English KIDS: 70 €/10 týždňový kurz, náhradná hodina. V prípade pripojenia sa na kurz neskôr, ako v deň začatia kurzu vám bude vypočítaná alikvotná čiastka za kurz.
  • Funny English BABY: 6 €/hodina. Momentálne sa na tomto kurze platí za každú hodinu, na ktorú prídete s dieťaťom.


Kurz vedie skúsená lektorka.


CHCEM CHODI´Ť NA KURZ, AKO POSTUPOVA´Ť?

Kontaktujte nás na FB: Bubbli - miesto pre deti alebo e-mailom: bubblicentrum@gmail.com